Pályáztatás

Pályáztatás

Vállalkozásunk komplex projektmenedzselési, és pénzügyi tanácsadást nyújt az ország egész területén, különösen fókuszálva az Európai Uniós pályázati lehetőségekre. Ennek keretében vállalatra szabott pályázati tanácsadást és felkészítést végzünk az ország minden régiójából származó, elsősorban kis- és középvállalkozás számára.

Eredményességünk kulcsa, hogy szakmailag felkészült és állandóan továbbképzett, projektek felépítésében és kidolgozásában gyakorlott, naprakész információkkal rendelkező, innovatív szakembergárdával rendelkezünk, akik a projektek kidolgozása során szem előtt tartják a vállalkozások piaci céljait, egyúttal a pályázatokhoz kapcsolódó adminisztratív elvárások maximális teljesítését is.

Pályázatírási szakterületeink:

Építési beruházások, kutatás-fejlesztés, innováció, oktatás, képzés, turisztikai jellegű fejlesztések, falusi turizmus, kistelepülések mikrovállalkozásainak fejlesztése.

Cégünk az ötlettől a projekt előkészítésén, a pályázat kidolgozásán át a megvalósulásig végigkíséri partnerei projektjeit, ellátva a nyertes pályázatok utógondozási feladatait is.

Az előkészítő munkához tartozik ügyfeleink tevékenységének technikai, gazdasági és jogi környezetének feltérképezése, beruházási tervek, fejlesztési elképzelések megismerése, elemzése.

A pályázatfigyelés, testre szabott forrástérkép összeállítása, a projekthez legmegfelelőbb támogatási lehetőségek kiválasztása.

A megvalósítási szakaszban a célok és pályázati struktúrák kialakítása, a fejlesztési igényhez, a beruházási célhoz illeszkedő pályázat kiválasztása, a teljes pályázati dokumentáció kidolgozása, benyújtása, ellenőrzések esetén szakértői képviselet biztosítása, hiánypótlások ügyintézése, megvalósítási ütemtervek készítése, pénzügyi elszámolási dokumentációk, kifizetési kérelmek összeállítása.

Utógondozáskor vállaljuk a projektfenntartási jelentések elkészítését, a változások bejelentését, a szerződésmódosítások támogatását.

Munkánk során kivételes figyelmet fordítunk megbízóink igényeire és elvárásaira.

Tevékenységünket kiterjedt partnerhálózat, kapcsolatrendszer segíti, egészíti ki.